Chipiu noiroux

Poospiza nigrorufa

Black-and-rufous Warbling-Finch

Sietevestidos común

chipiu_noiroux chipiu_noiroux__1_

chipiu_noiroux__2_ chipiu_noiroux__3_

chipiu_noiroux__4_ chipiu_noiroux__5_

chipiu_noiroux__6_ chipiu_noiroux__7_

chipiu_noiroux__8_ chipiu_noiroux__9_

chipiu_noiroux__10_ chipiu_noiroux__11_

chipiu_noiroux__12_ chipiu_noiroux__13_

chipiu_noiroux__14_ chipiu_noiroux__15_